Cooltube

Cool Tube je vyroben z trubice z borokřemičitého (borosilikátového) skla, které má oproti jiným sklům vysokou tepelnou odolnost a nízké ztráty světla při průchodu sklem. Tato trubice je vsazena do kovových nebo plastových patic. Plastové patice umožňují umístění silnějších výbojek oproti kovovým paticím, bez rizika prasknutí skla. Pro lepší rozptyl světla jsou cooltuby dodávány s ruznými druhy vnitřních a vnějších reflektorů.
Průměr připojení ventilačního potrubí 125mm až 150mm (lze napojit i 160mm).
Délka od 22cm do 89cm.
Lze osadit výbojkami až do 1.000w.
Pro maximální efektivitu rozložení světla na pěstební ploše doporučujeme použít vzduchem chlazené reflektory.