Podle EC metru zkontrolujete koncentraci hnojiv v živném roztoku