Kombinované pH a EC metry

Kombinovane pH a EC metry umožní měřit hodnoty pH, EC i TDS za pomocí jedné sondy.

Žádná položka