Řídící jednotka ACS Controller je pro pěstitele používající General Hydroponics AquaFarm, Water-Farm a AeroFarm, slouží jako centrální zásobník zálivky. Několik těchto modulů se může navzájem propojit s řídící jednotkou, která automaticky dodává živiny do všech systémů.

ACS Controller vám přináší několik nových a zásadních vlastností:
1. Zajišťuje cirkulaci živného roztoku mezi květináči.
2. Okruh je kompletní za méně než ½ hodiny, čili váš roztok se rychle stává stejnorodým.
3. Umožňuje stabilizovat stejnou měrou úrovně pH a EC, a to zároveň ve všech květináčích, čili zajišťuje kořenům konstantní a optimální prostředí.
4. Je také cenově výhodný a lze jej adaptovat na všechny typy systémů, ať již se jedná o ty naše nebo o systémy jiných výrobců, anebo systémy, které jste si vytvořili sami.

ACS Controller se skládá ze dvou částí: Spodní nádržka «A» (cirkulační a kontrolní zóna) a horní nádržka «B» (rezervní zóna). Ochranné víko umožňuje přímý přístup do rezervy (nádržka «B») a aktivní cirkulace (nádržka «A») umožňuje přímou regulaci EC a pH.


  • Rozměry: 46 x 46 x 71 cm
  • Obsah: 60 l
  • materiál: polyethylenKontaktujte nás!