pH metr je přístroj na měření chemické reakce prostředí (půdy, roztoků ap.)