Przyrządy do pomiaru i regulacji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach.