Osový přechod (redukce) slouží pro redukování rozměru v trasách potrubí.