Měření a regulace

Prístroje na meranie a reguláciu teplôt a vlhkosti v miestnostiach.