Prístroje na meranie a reguláciu teplôt a vlhkosti v miestnostiach.