Měření a regulace - Varianta - 230V

Prístroje na meranie a reguláciu teplôt a vlhkosti v miestnostiach.