Měření a regulace - Varianta - 400V

Prístroje na meranie a reguláciu teplôt a vlhkosti v miestnostiach.