-75%

4022

0,61 € s DPH

2,44 € s DPH

75% (1,83 € s DPH)

ks
Ben půdní pH test pro měření kyselosti a zásaditosti půdy v rozmezí 4,7 - 7,4 pH. viac >>

Zboží po datu spotřeby 05/18.

Ben test půdní pH je určen pro rychlé stanovení ph zeminy. Složení roztoků umožňuje provést analýtu během několika minut.

Návod k použití:

Odebereme vzorek půdy v průřezu 20 cm do hloubky, promícháme a takto připravený vzorek nysypeme do přiložené kádinky (do výše cca 1cm). Zalijeme do 3/4 destilovanou či dešťovou vodou, přidáme 10 kapek roztoku č. 1 a promícháme. Dále přidáme 10 kapek z lahvičky č. 2, zamícháme a po několika vteřinách srovnáme vzorek s barevnou stupnicí. Barevné políčko, odpovídající barvě měřeného vzorku (s uvedenou hodnotou) určuje výsledné pH. Roztok č. 2 obsahuje složky, které zajistí okamžitou sedimentaci, takže není třeba čeřit roztok po dobu několika hodin.

Balení obsahuje:

  • 1 lahvička pro měření pH
  • 1 lahvička pro sedimentaci roztoku
  • kádinka

Upozornění:

Při používání nejzte, nepijte, a nekuřte. Zamezte styku s pokožkou a očima. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Uchovejte mimo dosah dětí. 

Kontaktujte nás!